.СТЕФАНА.Услуги.

. П о д д р ъ ж к а .

bg | de

Отоплителните системи на базата на горивни камери са един сравнително комплексен продукт, чиито части работят в екстремни условия - високи температури и директен контакт с огъня. С течение на времето това неизменно води до нарушаване структурата и фукционалността на определени елементи от системата. Същевременно отоплителната система представлява и голяма инвестиция предполаща дългосрочна и безпроблемна експлоатация. За да бъдат изпълнени очакванията Ви ние препоръчваме ежегодна поддръжка. Тя би следвало да се проведе в края на всеки отоплителен сезон и включва:

 

За повече информация и заявки: +359 (0) 878 74 34 76

 

 

2015 STEFANA. All rights reserved.