.СТЕФАНА.Дизайн.

. М о д е р н и з а ц и я  н а  к а м и н и .

bg | de

Ключов елемент от нашата дейност е модернизацията на вече съществуващи камини и отоплотелни системи, без значение дали са на базата на горивна камера или открито огнище. Развитието на технолгиите и на материалите предлга много смислени възможности за подобряване на дизайна и фунционалността на намиращи се в експлоатация обекти. Нов дизайн, нова технология, нови функции - модернизацията е винаги по-изгодна и по-ефективна от една нова система!

                            ПРЕДИ

                             СЛЕД

 

 С удоволствие ще обсъдим с Вас възможностите за модернизация на Вашата отоплителна система. Потърсете ни! Тел.: +359 (0) 878 74 34 76

 

2018 STEFANA. All rights reserved.